Ceník

Ceník platný od 22.11.2022

 





Základní cena

Český jazyk

Slovenský jazyk

Anglický jazyk

Jiný jazyk (latinka)

Přepis textu z tištěného dokumentu



59 Kč

za 1  normostranu *

59 Kč

69 Kč

89 Kč

99 Kč

Přepis z rukopisu/

strojopisu



79 Kč

za 1 normostranu *

79 Kč

89 Kč

99 Kč

109 Kč

Přepis z audia/videa



79 Kč

za 1 normostranu *

79 Kč

89 Kč

109 Kč

Zpracování dat

od

350 Kč/h

od 350 Kč/h

dle domluvy

dle domluvy

dle domluvy

* 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer


Expresní dodání: Zpracování tentýž den + 30 % | Zpracování do druhého dne + 20 %

Kvalita podkladu: mírně snížená + 10 % | středně snížená + 20 % | snížená + 30 % | výrazně snížená + 40 % | špatná + 50 %

Formátování není zahrnuto v základní ceně, je účtováno dle konkrétního textu a náročnosti.