Přepis textu

Přepis textu

Co je to přepis textu a jaké texty přepisujeme?

Přepis textu je jinými slovy převod textu z vytištěné papírové stránky nebo naskenovaného dokumentu do elektronické podoby, obvykle do formátu MS Word (DOC, DOCX), který lze dále upravovat v počítači.

Z důvodu rychlosti předání podkladů preferujeme naskenované předlohy.

K čemu slouží přepis textu?

Konkrétní účel, ke kterému přepis slouží, je v kompetenci zákazníka. Obvykle jde o texty, které je potřeba dále elektronicky upravovat (knihy do tisku, články k publikaci apod.).

Výhodou digitalizovaného textu je, že jej lze snadno upravovat v textovém programu, umožňuje rychlé vyhledávání, přináší jednoduché možnosti archivace (v PC, na paměťovém médiu, v cloudovém úložišti) a je možné jej opakovaně tisknout v kvalitě originálu.

Jaké jazyky jsme schopni přepsat?

Provádíme přepisy textů ve všech světových jazycích založených na latince.

Kdo přepis textu provádí a jak je zajištěna jejich kvalita?

Přepisy textů zajišťuje náš tříčlenný rodinný tým. Máme dlouholeté zkušenosti a smysl pro přesnou a pečlivou práci. Využíváme kvalitní technické vybavení, které nám pomáhá pracovat rychle a přesně. Každý text prochází několikanásobnou kontrolou, aby byla zajištěna správnost, úplnost a přesnost přepisu.

Jaká je dodací lhůta přepisu textu?

Dodací lhůta je závislá na momentální vytíženosti a množství dodaných textů. Vzhledem k tomu, že přepisování textů je prováděno výhradně ručně, vyžaduje si nějaký čas ke zpracování. Prosíme, kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme, v jakém čase jsme schopni konkrétní text zpracovat.

Aktuálně připravujeme novou funkci do naší kalkulačky, kde si budete moci sami vypočítat přibližný termín.

Jak nám nejlépe doručit předlohu a v jakém formátu?

Předlohu k přepisu můžete zaslat v libovolném formátu e-mailem. Z důvodu rychlosti přenosu preferujeme naskenované předlohy ve formátu PDF nebo ve formě obrázku (JPG, PNG).

Objemnější soubory můžete zaslat přes online datové úložiště

Úschovna

Tištěné předlohy můžete zaslat poštou.

Jaký formát má výsledný text a jak je doručen k zákazníkovi?

Výchozí formát zpracovaného textu je DOCX, na přání lze dodat i DOC, ODT, TXT, PDF nebo Google Dokument. Požadavek stačí sdělit v objednávce.

Zpracovaný přepis Vám zašleme e-mailem. Pokud si budete přát, můžeme jej zaslat i přes datové úložiště, na Google Disk, nebo poštou na přenosném médiu (CD, DVD, paměťový flash disk) či vytištěný za příplatek.

Jak se počítá cena za přepisu textu?

Cena za přepsání textu se počítá z výsledného textu, a to pomocí tzv. normostran. Normostrana je definována jako 1800 znaků vč. mezer. Celkový počet znaků v dokumentu tedy stačí vydělit číslem 1800, čímž získáme počet normostran. 

Výhodou výpočtu na normostrany je, že platíte pouze za text, který byl skutečně přepsán. Cena se tedy nedotkne pasáží, které neobsahují text, jako jsou obrázky, bílé plochy, grafy apod.

Vypočítejte si odhad ceny pomocí naší KALKULAČKY.

Jak je nakládáno s dokumenty a co se s nimi stane po zpracování?

Všechny dokumenty jsou po dobu zpracování uloženy na zabezpečeném zařízení a pracují s nimi pouze pověřené osoby. Následně jsou pro účely případné reklamace a obnovení dat za zálohy uloženy po nezbytně nutnou dobu na externím paměťovém médiu v offline režimu.

Na přání je možné dokumenty bez odkladu buď vrátit zpět, nebo zlikvidovat. Ke skartaci papírových materiálů používáme skartovací přístroj se stupněm zabezpečení DIN3. Materiály v elektronické formě jsou trvale smazány z disku.

Při zpracování textů se setkáváme s citlivými informacemi, proto považujeme za samozřejmost zachovávat naprostou mlčenlivost. Na přání je možné uzavřít dohodu o mlčenlivosti.

Naše zásady ochrany údajů dle evropského nařízení GDPR zasíláme automaticky po přijetí podkladů k přepisu.