Přepis nahrávky audio/video

Přepis nahrávky

Co je přepis nahrávky?

Přepis nahrávky mluveného slova je doslovný zápis řeči z audio- nebo videozáznamu. Výsledkem je elektronický text podobný scénáři, který lze dále upravovat a umožňuje interaktivní vyhledávání a tisk.

K čemu slouží přepis nahrávky?

Konkrétní účel, ke kterému přepis nahrávky slouží, je v kompetenci zákazníka. Obvykle jde o texty, které je potřeba dále elektronicky upravovat (soudní jednání, divadelní či filmový scénář, rozhovory do studentských závěrečných prací, interview pro média, titulky apod.).

Výhodou digitalizovaného textu je, že jej lze snadno upravovat v textovém programu, umožňuje rychlé vyhledávání, přináší jednoduché možnosti archivace (v PC, na paměťovém médiu, v cloudovém úložišti) a je možné jej opakovaně tisknout v kvalitě originálu.

Jaké mluvené jazyky jsme schopni přepsat?

V současnosti provádíme přepisy mluvené řeči v češtině a angličtině.

Kdo přepisy nahrávek provádí a jak je zajištěna jejich kvalita?

Přepisy nahrávek zajišťují zkušení zpracovatelé. K dispozici máme také rodilého mluvčího z Velké Británie, který trvale žije v ČR. Máme dlouholeté zkušenosti a smysl pro přesnou a pečlivou práci. Využíváme kvalitní technické vybavení, které nám pomáhá pracovat rychle a přesně. Každý text prochází několikanásobnou kontrolou, aby byla zajištěna správnost, úplnost a přesnost přepisu.

Jaká je dodací lhůta přepisu nahrávky?

Dodací lhůta je závislá na momentální vytíženosti, množství dodaných nahrávek a jejich kvalitě. Vzhledem k tomu, že přepisování textů je prováděno výhradně ručně, vyžaduje si nějaký čas ke zpracování. Prosíme, kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme, v jakém čase jsme schopni konkrétní text zpracovat.

Aktuálně připravujeme novou funkci do naší kalkulačky, kde si budete moci sami vypočítat přibližný termín.

Jak k nám nejlépe doručit nahrávku?

Kratší nahrávky do 10 MB lze poslat e-mailem.

Objemnější nahrávky můžete zaslat pomocí online úložiště dat:

Úschovna

Nejčastěji zpracovávané formáty: 

Audio: MP3, M4A, WMA, WAV
Video: MP4, AVI, WMV, MPG, FLV

Jaký formát má výsledný text a jak je doručen k zákazníkovi?

Výchozí formát zpracovaného textu je DOCX, na přání lze dodat i DOC, ODT, TXT, PDF nebo Google Dokument. Požadavek stačí sdělit v objednávce.

Zpracovaný přepis Vám zašleme e-mailem. Pokud si budete přát, můžeme jej zaslat i do datového úložiště (např. Google Disk) nebo odeslat poštou vytištěný či na přenosném médiu (CD, DVD, paměťový flash disk) za příplatek.

Jak se počítá cena za přepis nahrávky?

Cena za přepsání se počítá z výsledného textu, a to pomocí tzv. normostran. Normostrana je definována jako 1800 znaků vč. mezer. Celkový počet znaků v dokumentu tedy stačí vydělit číslem 1800, čímž získáme počet normostran.

Výhodou výpočtu na normostrany je, že platíte pouze za text, který byl skutečně přepsán. Cena se tedy nedotkne míst, která neobsahují řeč, tj. ticho, hudba, šum, různé zvuky a podobně. Z tohoto důvodu neuvádíme cenu za minutu nahrávky.

Jak je nakládáno s materiály a co se s nimi stane po zpracování?

Všechny dokumenty jsou po dobu zpracování uloženy na zabezpečeném zařízení a pracují s nimi pouze pověřené osoby. Následně jsou pro účely případné reklamace a obnovení dat za zálohy uloženy po nezbytně nutnou dobu na externím paměťovém médiu v offline režimu.

Na přání je možné dokumenty bez odkladu buď vrátit zpět, nebo zlikvidovat. Ke skartaci papírových materiálů a CD/DVD používáme skartovací přístroj se stupněm zabezpečení DIN3. Materiály v elektronické formě jsou trvale smazány z disku.

Při zpracování dat se setkáváme s citlivými informacemi, proto považujeme za samozřejmost zachovávat naprostou mlčenlivost. Na přání je možné uzavřít dohodu o mlčenlivosti.

Naše zásady ochrany údajů dle evropského nařízení GDPR zasíláme automaticky po přijetí souborů.