Služby

Co umíme

Přepisy textů

Přepíšeme rukopisy a tištěné texty do editovatelného souboru ve formátu Word. 

Přepisy audio/video

Přepíšeme zvukové i video záznamy do editovatelného souboru ve formátu Word.

Zpracování dat

Zpracujeme nestrukturovaná data do přehledných tabulek a seznamů, vložíme data do databází.