Normostrana

Normostrana

 • Co je normostrana (NS) a jak se počítá?

  Normostrana je standardizovaná stránka textu, např. přepisu či překladu, jejíž rozsah je stanoven pevně normou na 1 800 znaků včetně mezer, což zhruba odpovídá 250 slovům na stránku. Výpočet vychází z dřívějšího strojového zápisu, kdy jedna standardní strana A4 pojala 60 znaků na 30 řádcích (tj. 30 řádků x 60 znaků = celkem 1 800 znaků). 

  Normostrana je vždy počítána z výsledného textu po zpracování, tedy nikoli z předlohy, neboť tato často nebývá v elektronické podobě a její výpočet by proto byl zbytečně časově i technicky náročný. Naopak výpočet celkového množství znaků obsaženého ve výstupním textu lze jednoduše zjistit přímo v textovém procesoru, např. 

  • Microsoft Office – Word 2003: nabídka Nástroje – příkaz Počet slov
  • Microsoft Office – Word 2007: nabídka Revize – příkaz Počet slov
  • Writer ze sady OpenOffice v. 3.0.0 a vyšší: nabídka Nástroje – příkaz Počet slov.

  K získání počtu normostran je potřeba celkový počet znaků včetně mezer vydělit číslem 1 800. 

 • V čem jsou výhody normostrany? 

  Hlavní výhoda je v tom, že jde o přesný počet znaků, a to bez ohledu na velikost použitého písma či další netextové elementy v dokumentu.